fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Word
  Woorden zijn de basis van communicatie, taal, spelling, begrijpend lezen....
 • slidebg1
  Tel
  Tellen is het begin van goed kunnen rekenen. Het is één van de wortels...
 • slidebg1
  wordtel
  Word-tel is voor mij een kapstok; word en tel staan voor taal en rekenen. Een goede stevige basis om je verder te ontwikkelen.

Versterk jouw wortels van taal en/of rekenen
zodat je weer verder groeit!

"Wordtel staat voor Word & Tel ; taal en rekenen"

Wordtel is voor mij een kapstok waar ik mijn visie aan op kan hangen. Ik wil bij kinderen die achterstanden hebben op het gebied van taal en rekenen de basis, hun 'wortels' versterken, waardoor ze weer verder kunnen. Vaak hebben de achterstanden ook invloed op het zelfvertrouwen en de motivatie. Door aan te sluiten bij de leerling en leerstof op een leuke manier aan te bieden merk je dat het leren gemakkelijker gaat. Dat het plezier en het zelfvertrouwen weer terugkomt. Ze kunnen weer verder groeien, zich verder ontwikkelen. 

'Willy Wortel' is een stripfiguur die dingen uitvindt. Ik vind geen dingen uit maar pas de leerstof aan op de leerling, dat is goed kijken, luisteren, creatief denken en 'uitvinden' wat werkt voor die leerling. Soms betekent dit dat ik het oefenmateriaal zelf maak.  

"Met een goede wortel staat een boom sterk en kan het zo groot worden als maar kan ".

lees verder over wordtel

 

Word

Taal

Taal bestaat uit verschillende aspecten; lezen, praten, schrijven... Lezen is een belangrijke vaardigheid die je je hele leven nodig zult hebben. Daarbij komt het lezen overal in voor; bij rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, et cetera ...

In mijn praktijk richt ik me vooral op de vaardigheden van lezen, begrijpend lezen en spelling. Ik gebruik methode onafhankelijke materialen om de vaardigheden te oefenen. Natuurlijk kan het ook zijn dat ik gebruik maak van de methode die op school gebruikt wordt. Dat gebeurt in overeenstemming met de school. Het krijgen van huiswerk is een mogelijkheid. Dit wordt in onderling overleg afgesproken. 

lees verder bij remedial teaching..

Tel

Rekenen

Tellen ligt aan de basis van het leren rekenen, een kind moet er alleen niet in blijven hangen. Het kind moet snel structuren herkennen, de cijfers leren, rekenbegrippen kennen als; erbij-eraf-meer-minder-evenveel-enzovoorts ... Dit begint met concrete materialen en bouwt zich uit naar de abstracte sommen. Het kunnen automatiseren van eenvoudige en moeilijkere sommen, de tafels en deeltafels zijn belangrijk voor het handig kunnen rekenen. Zijn ook de basis voor het verdere rekenen en wiskunde.

Ik probeer te werken naar inzicht en mocht dit moeilijk blijven ga ik op zoek naar passende hulpmiddelen die de leerling kan gebruiken tijdens het rekenen. Bij het rekenen gebruik ik methode onafhankelijke materialen en rekenspellen om de vaardigheden te oefenen. Thuis kunnen onderdelen verder ingeoefend worden. 

lees verder bij remedial teaching..